Seuran säännöt (1946)

Merkitty yhdistysrekisteriin siv. 263/147 huhtik. 5 p:nä 1946. Rek. N:o 41711.
(Uudet säännöt hyväksytty vuosikokouksessa 2010 ja tulleet PRH:n käsittelyn
myötä voimaan 6.6.2011, ks. uudet säännöt).

_____________________________

1 §. Seuran nimi on Kokemäen Setälät r.y., kotipaikka Kokemäen kunta ja virallinen kieli suomi.

2 §. Seuran tarkoituksena on sen suvun perinteiden vaaliminen, jonka vanhin tunnettu todennäköinen kantaisä Heikki Sonni mainitaan Kokemäen laamanninkäräjien lautamiehenä 15 päivänä maaliskuuta 1455 ja ensimmäinen täysin varma esi-isä Mikko Sonni esiintyy Satakunnan vanhimmassa maakirjassa 1540 Kokemäellä Sonnin talon isäntänä, ja joka suku 1600-luvulta otti Setälän nimen sekä yhteyden ylläpitäminen suvun nykyisten jäsenten kesken.

3 §. Seuran tunnuksena käytetään suvun vanhoista puumerkeistä sovitettavaa merkkiä.

4 §. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura panee toimeen kokouksia ja juhlia, pitää matrikkelia suvun jäsenistä ja toimittaa tutkimuksia sen historiasta sekä ryhtyy tarpeen mukaan tästä aiheutuviin julkaisutoimiin. Myöskin seura voi perustaa rahastoja sekä tässä mainittua toimintaa varten että jäsenten keskinäiseksi taloudelliseksi tukemiseksi.

5 §. Seuran jäseneksi voi liittyä jokainen edellämainitun Mikko Sonnin jälkeläinen ja hänen puolisonsa ilmoittautumalla seuran hallitukselle ja maksamalla jäsenille määrätyt maksut. Maksuja älköön kuitenkaan määrättäkö alle kahdeksantoista vuotisille jäsenille.

6 §. Seuran hallitukseen kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kahdeksan jäsentä, joiden toimikausi on kaksi vuotta ja joita valittaessa on pyrittävä siihen, että suvun eri haarat tulevat asianmukaisesti edustetuiksi. Seuran ensimmäisessä vuosikokouksessa määrätään arvalla kutka neljä hallituksen jäsenistä silloin ovat eroamisvuorossa.

7 §. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, arkistonhoitajan, taloudenhoitajan ja muut tarpeellisest toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai esteen sattuessa varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä on saapuvilla ja tekevät yksimielisen päätöksen.

8 §. Seuran nimen merkitsee puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

9 §. Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilit esitetään vuosikokouksen valitsemille tilintarkastajille viimeistään 15 päivänä helmikuuta.

10 §. Seura kutsutaan koolle vähintään kuukautta aikaisemmin lähetettävin kiertokirjein tai julkaistavin sanomalehti-ilmoituksin vuosikokouksen päätöksen mukaan.

11 §. Seuran kokouksissa on kullakin 18 vuotta täyttäneellä jäsenellä yksi ääni.

12 §. Seuran vuosipäivä on E. N. Setälän syntymäpäivä helmikuun 27. Vuosikokous on pidettävä joko mainittuna päivänä tai viimeistään kuukauden kuluessa siitä.

13 §. Vuosikokouksessa

a. todetaan kokouksen laillisuus
b. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri,
c. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
d. esitetään toiminta- ja tilikertomus,
e. päätetään vastuuvelvollisten tili- ja vastuuvapaudesta kuluneelta tilikaudelta,
f. määrätään kuluvana vuonna kannettavan jäsenmaksun suuruus
h. valitaan seuran hallituksen puheenjohtaja,
i. valitaan seuran hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle,
j. valitaan kuluvaksi tilikaudeksi kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet,
k. käsitellään hallituksen esittämät aloitteet,
l. käsitellään seuran jäsenten tekemät aloitteet kuitenkin ottaen huomioon, mitä asioita yhdistyslain 14. § mukaan ei saa käsitellä, jollei niitä ole mainittu kokouskutsussa.

14 §. Sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä päätös ainoastaan vuosikokouksessa, jos asia on mainittu kokouskutsussa. Muutoksen voimaantuloon vaaditaan, että se hyväksytään 3/4 äänten enemmistöllä.

15 §. Jos seura purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat luovutettava Suomen Kulttuurirahastolle, jollei purkava kokous määrää varoja 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *